Η εταιρία

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό χώρο του Τεχνικού Γραφείου του Πολιτικού Μηχανικού Θεόδωρου Π. Φραγκίδη.

Το τεχνικό γραφείο του Θεόδωρου Π. Φραγκίδη έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής από το 1988 ,έχει υλοποιήσει σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής πολυάριθμα ιδιωτικά κτίρια,Οικοδομές και Βιοτεχνικά κτίρια . Το γραφείο στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες με πολυετή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν όλα τα τμήματα της υλοποίησης ενός έργου από την μελέτη έως και την κατασκευή με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Το τεχνικό γραφείο του Θεόδωρου Φραγκίδη αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει  όλο το εύρος των ιδιωτικών έργων. Συγκεκριμένα, αντικείμενο μας αποτελούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Οικοδομικές Αδειες

Από τη μελέτη μέχρι την πλήρη διεκπεραίωση στην Πολεοδομία, το τεχνικό γραφείο μας είναι δίπλα σας για  οποιοδήποτε τύπο άδειας  χρειάζεστε. 

Μελέτες –Κατασκευές 

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή μπορούμε να εκπονήσουμε την μελέτη  που επιθυμείτε και  την υλοποίηση της . 

-Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών και φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί με την χρήση κατάλληλων προγραμμάτων  από έμπειρους μηχανικούς , Autocad ,Cadware ,Revit.

-Εκπόνηση Στατικών μελετών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα,Μεταλλικά Κτίρια,Σύμμικτες Κατασκευές με την χρήση προγραμμάτων ,Statics 2012 ,Instant ,Metallcad ,Strucad.

-Εκπόνηση ένεργιακών μελετών και επιθεωρήσεων ,Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού της 4Μ  ΕΝΑΚ 

Με τη βοήθεια των  έμπειρων και άρτια εξοπλισμένων  συνεργείων μας αναλαμβάνουμε  για λογαριασμό σας την κατασκευή που έχετε αποφασίσει, από τις αρχικές εκσκαφές μέχρι την τελική παράδοση του κάθε έργου. 

Ανακαινίσεις-Επισκευές

Σε στενή συνεργασία μαζί σας είμαστε σε θέση να να ανανεώσουμε το παλιό σας σπίτι ή κατάστημα και να αναδείξουμε την αισθητική και τη λειτουργικότητα τους, καθώς και να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση τους. 

Τοπογραφικές Μελέτες-Σχεδιασμός

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε εντός και εκτός σχεδίου την έκπόνηση και σχεδίαση Τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ 87 και Hatt με την χρήση  γεωδαιτικού σταθμού Topcon και Δορυφορικού Σταθμού Hi-Target .

Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων –Ταυτότητα κτιρίου

Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων (Ν.4014/2011) , Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων (Ν.3843/2010), την έκδοση Τεχνικών Εκθέσεων, καθώς και τη σύνταξη κάθε άλλου εγγράφου που αφορά το πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού .

Real–Estate  

Τέλος, τον  τελευταίο χρόνο το τεχνικό γραφείο του θεόδωρου Φραγκίδη έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στο χωρό της αγοραπωλησίας και την βέλτιστη εκμετάλλευση Ακινήτων (Real Estate) ,ιδιαίτερα στον Ν.Χαλκιδικής  και στον  υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο .

Είμαστε στη διάθεσή σας  να συζητήσουμε αυτό που σας ενδιαφέρει και να βρούμε μαζί την βέλτιστη λύση για την  αγορά και αξιοποίηση του ακινήτου σας.